photo
11.06.2019

IX edycja programu UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” zrealizowana

Około 2000 nauczycieli oraz ponad 45 000 uczniów z 335 placówek edukacyjnych z całego krajów wzięło udział w IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. W tym roku szkolnym w ramach programu aż 4000 lekcji poświęcono ochronie danych osobowych i prywatności.

W Warszawie 11 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium podsumowujące IX edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W ocenie Mirosława Sanka, zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „im więcej świadomości, tym więcej bezpieczeństwa”, a realizacja programu edukacyjnego UODO dla szkół umożliwia podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Jest to tym bardziej ważne, że przepisy o ochronie danych osobowych kładą ogromny nacisk na ochronę danych najmłodszych i edukację w tym zakresie.

IX edycja programu w liczbach

W tym roku szkolnym, w programie edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych wzięła udział rekordowa liczba placówek oświatowych aż 335 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ośrodki doskonalenia nauczycieli.

W tej edycji programu uczestniczyło ponad 45 000 uczniów. Zrealizowano ok. 4 000 lekcji na temat ochrony danych osobowych podczas godzin wychowawczych, informatyki i lekcji przedmiotowych.

Jeśli chodzi zaś o nauczycieli, 3635 skorzystało ze szkoleń oferowanych w ramach programu, a ok. 2000 zaangażowało się w realizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych,które angażowały społeczność szkolną i środowisko lokalne.

Niemalże każdego dnia uczestnicy programu informowali UODO o dodatkowych inicjatywach podejmowanych w swoich placówkach. Zrealizowano  1139  działań edukacyjnych, w tym 410 z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Podejmowane przez nauczycieli i uczniów inicjatywy angażowały zarówno społeczność szkolną, jak i środowisko lokalne, dzięki czemu idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Uczestniczącym w projekcie placówkom Urząd Ochrony Danych Osobowych zapewniał materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zrealizowano np. cykl wykładów otwartych poświęconych m.in. praktycznym aspektom stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Najlepsi docenieni

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję tego przedsięwzięcia było okazją do wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, które odbyły się w zakończonej edycji programu. Uczestnicy seminarium mieli okazją obejrzeć nagrodzone inicjatywy.

Podczas seminarium wręczono także dyplomy dla szkół, które po całorocznych zmaganiach, w ramach drugiej edycji Programu Sprawnościowego, zdobyły tytuł „ZNAWCA RODO” oraz dla najbardziej aktywnych uczniów ─ „MŁODYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH”.

Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2019-06-11
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-06-11 15:06:34
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-06-11 16:46:59