Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Kiedy należy ponownie przesłać zawiadomienie dotyczące IOD?

Zawiadomienie dotyczące IOD należy ponownie przesłać w przypadku, gdy:

1) nie otrzymali Państwo potwierdzenia UPP (tj. Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia generowanego automatycznie przez portale biznes.gov.pl i epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml),

2) przesłane zawiadomienie nie spełnia warunków określonych przepisami prawa (np. nie zostało opatrzone podpisem/podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania administratora, zostało przesłane na niewłaściwym formularzu).

Odpowiednie formularze związane z zawiadomieniami dotyczącymi IOD mogą Państwo znaleźć na dole naszej strony internetowej pod belką: Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl.

Informacje i wyjaśnienia w zakresie zawiadomień dotyczących IOD mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej UODO w zakładce Zawiadomienia Prezesa UODO związane z IOD.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:35
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:32:56