Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdza otrzymanie zawiadomienia?

Dostarczone do UODO zawiadomienie jest potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym automatycznie w postaci pliku UPP.xml przez biznes.gov.pl lub portal epuap.gov.pl. Ocena, czy przesłane zawiadomienie o wyznaczeniu/odwołaniu/zmianie danych IOD lub zastępcy IOD jest poprawne, należy do zgłaszającego (pełnomocnika, jeżeli zawiadomienie jest składane przez pełnomocnika).

Więcej na ten temat znaleźć można w odpowiedzi na pytanie: Jak ocenić, czy przesłane zawiadomienie dotyczące IOD jest poprawne?

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:51
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:38:55