Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak ocenić, czy przesłane zawiadomienie dotyczące IOD (zastępcy IOD) jest poprawne?

Ocena, czy zawiadomienie zostało sporządzone i wysłane poprawnie należy do zgłaszającego (pełnomocnika, jeżeli zawiadomienie jest składane przez pełnomocnika). Jeśli zawiadomienie nie spełnia wymagań, trzeba je ponowić.

Zawiadomienie jest poprawne, jeżeli:

1) ma postać elektroniczną;

2) zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania administratora; 

3) zgłaszający przekazał w zawiadomieniu wszystkie wymagane przepisami prawa informacje;

4) pełnomocnik spełnił warunki związane z elektroniczną postacią zawiadomienia oraz elektroniczną formą pełnomocnictwa, a także przesłał opłatę skarbową od pełnomocnictwa (chyba że przepisy zwalniają od jej uiszczenia).

Szczegółowe informacje co do poprawności przesyłanego zawiadomienia zostały zamieszczone w materiale Jak prawidłowo zawiadomić o wyznaczeniu/odwołaniu/zmianie danych IOD (zastępcy IOD)? oraz materiałach dotyczących zgłaszania IOD przez pełnomocnika.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:31
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:34:05