Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo dla osoby zgłaszającej IOD?

Urząd Ochrony Danych Osobowych nie narzuca konkretnego wzoru pełnomocnictwa udzielonego osobie zawiadamiającej o wyznaczeniu IOD. Ważne jest, aby z treści pełnomocnictwa wynikało upoważnienie do wykonania takiej czynności. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny i obejmować wiele różnych czynności dokonywanych przed organem lub dotyczyć tej konkretnej czynności. W każdym przypadku musi być ono udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania administratora.

Ponadto, jeżeli zawiadomienie o wyznaczeniu IOD ma być dokonane przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie elektronicznej (art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Oznacza to, że pełnomocnictwo (np. dokument w formie DOC.) winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę upoważnioną do reprezentowania administratora.

 

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:55
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-30 11:32:05