Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Co należy rozumieć przez formę elektroniczną pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej to np. dokument w formacie DOC opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania administratora/podmiotu przetwarzającego.

Uwaga: Dokument podpisany własnoręcznie i zeskanowany nie będzie uznany za prawidłową formę pełnomocnictwa. Skan pełnomocnictwa nieopatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania administratora/podmiotu przetwarzającego, nie będzie miał właściwej formy.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:18
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-07 13:57:43