Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy od zawiadomienia składanego przez pełnomocnika należy uiścić opłatę?

Jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy lub na konto bankowe dostępne pod linkiem: http://mobile.srodmiescie.warszawa.pl/strona-21-konta_bankowe.html. W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo - należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako załącznik do formularza.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa. Ponadto opłaty od złożonego pełnomocnictwa nie uiszcza się między innymi w przypadku, gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.), np. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:30
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2021-11-19 15:24:15