Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy pełnomocnik powinien dołączyć do zawiadomienia potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej?

Jeśli zgłoszenia dotyczącego IOD dokonuje pełnomocnik, do zawiadomienia - poza pełnomocnictwem w formie elektronicznej - należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w postaci dokumentu wykonania zlecenia przelewu przez system bankowości elektronicznej lub w postaci skanu otrzymanego dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty za pośrednictwem poczty lub w kasie urzędu).

Wyjątki:

Opłaty od złożonego pełnomocnictwa nie uiszcza się m.in. w przypadku, gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a więc np. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-04-08 11:20:31