Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy notariusz może uwierzytelnić elektronicznie pełnomocnictwo upoważniające do zawiadomienia?

Tak, osoba działająca w imieniu administratora/podmiotu przetwarzającego, może do zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych załączyć pełnomocnictwo, które będzie uwierzytelnione elektronicznie przez notariusza. W takim przypadku do zawiadomienia należy załączyć pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:09
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-08 11:07:45