Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka?

Czy jest jakieś stanowisko UODO w sprawie upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola lub świetlicy? Czy należy tu przyjąć przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego czy też może przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. e? Co z placówkami niepublicznymi – jaka przesłanka powinna być przyjmowana w ich przypadku?

Rozstrzygając wątpliwości, jaka przesłanka jest podstawą przetwarzania danych zawartych w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły, administrator powinien w pierwszej kolejności dokonać analizy przepisów ustawy Prawo oświatowe, które wskazują na zakres zadań i obowiązków przedszkola (szkoły) w zakresie zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dziecka.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe wskazują, że statut przedszkola powinien zawierać m.in. szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (art. 102 ust. 1 pkt 6). A zatem można zasadnie przyjąć, że w przypadku przedszkola zastosowanie może mieć przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. e RODO łącznie z przepisem krajowym, jakim jest art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. Natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 172 ust. 3 Prawa oświatowego.

W przypadku szkół publicznych należy mieć na uwadze brzmienie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Można zatem przyjąć, że w przypadku szkoły publicznej zastosowanie może mieć przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. e RODO łącznie z przepisem krajowym, tj. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku szkół niepublicznych  - zgodnie z brzmieniem art. 172 ust. 2 pkt 3 Prawa oświatowego -  statut szkoły lub placówki niepublicznej powinien określać organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań. Wobec powyższego w przypadku szkoły niepublicznej podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 172 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

2020-03-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-03-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-03-24 13:03:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-25 09:35:39