Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy w celu wytworzenia legitymacji należy skorzystać z powierzenia przetwarzania?

Przepisy dotyczące sektora oświaty przesądzają, że to dyrektor szkoły wystawia nauczycielowi legitymację służbową. Procedura wyrabiania legitymacji bywa różna, ale zawsze zaangażowana jest przy tym firma zewnętrzna. Niekiedy to sam nauczyciel przekazuje do niej swoje dane potrzebne do wyrobienia legitymacji i rozliczenia kosztów, a czasami robi to dyrektor. W związku z tym, że wyrobienie legitymacji służbowej nauczyciela to usługa, bardzo często nie ma pisemnej umowy, jest jedynie faktura, która stanowi podstawę rozliczenia. Bardzo często jest też tak, że faktura jest wystawiana bezpośrednio na nauczyciela. Powstaje jednak pytanie, czy w świetle RODO przekazanie danych do firmy należy formalizować w postaci umowy przetwarzania, a jeżeli tak, to w którym przypadku?

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową. Ponadto zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie. Szkoła udostępnia podmiotowi zewnętrznemu w celu wykonania legitymacji dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji oraz podpis posiadacza.

Biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów, w przedstawionej sytuacji zasadne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez szkołę z podmiotem zewnętrznym, który wytwarza legitymacje służbowe dla nauczycieli.

2020-08-25 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-08-25
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-08-25 12:08:38
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-08-25 12:21:10