Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Na jakiej podstawie OPS przetwarza dane wolontariuszy w akcji „Wspieraj Seniora”?

Czy prawidłowe jest przyjęcie przez ośrodek pomocy społecznej (OPS), że przetwarzanie danych osobowych wolontariuszy biorących udział w akcji „Wspieraj Seniora” następuje na podstawie zgody? Czy nie jest właściwszym zawarcie umowy z wolontariuszem zgłaszającym się do OPS i wtedy wybranie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako przesłanki legalizującej przetwarzanie?

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia m.in. na rzecz organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy (z wyłączeniem prowadzonej przez te organy i  jednostki działalności gospodarczej). Wymienione w tym przepisie podmioty, na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, zwane są w ww. ustawie "korzystającymi".

Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podstawą podjęcia przez wolontariusza na rzecz korzystającego  świadczeń jest porozumienie pomiędzy nim a korzystającym. Przepis ten stanowi, że świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu.

Wobec tego podstawą przetwarzania przez ośrodek pomocy społecznej danych osobowych wolontariusza w celu zawarcia i realizacji takiego porozumienia będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Ponadto należy wskazać, że pomocne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania ze świadczeń wolontariuszy znaleźć można w materiale pt. „Wolontariat musi szczególnie dbać o ochronę danych beneficjentów”- link: https://uodo.gov.pl/pl/138/1284.  Zaleca się w nim m.in. aby zrobić szkolenie dla wolontariuszy w celu zapoznania ich z polityką poufności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych, a także, aby zwracać szczególną uwagę kogo upoważnia się do dostępu do danych i co się dzieje z danymi na każdym etapie ich przetwarzania.

2020-11-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-11-12
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-11-12 08:11:53
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-11-12 09:00:42