Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (stacje robocze, laptopy ze stacjami dokującymi, monitory, macierz dyskowa) na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku
Zamówienia publiczne na świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na Świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych
Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Urzędzie Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia Publiczne na prace adaptacyjno–remontowe w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia Publiczne na prace adaptacyjno–remontowe w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na przygotowanie projektu technicznego systemu informatycznego
Zamówienia publiczne na przygotowanie projektu technicznego systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Zamówienia publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji...
Zamówienia publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla dedykowanych systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych