Podmiot monitorujący

Za monitorowanie przestrzegania kodeksu postępowania odpowiada niezależny podmiot monitorujący, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu. Podmiot ten musi zostać akredytowany w tym celu przez organ nadzorczy jeszcze przed zatwierdzeniem kodeksu postępowania. Obowiązek wskazania podmiotu monitorującego nie dotyczy kodeksów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez organy i podmioty publiczne. Nie oznacza to jednak, że taki kodeks nie musi zawierać skutecznych mechanizmów monitorowania.

Organ nadzorczy dokonuje akredytacji podmiotu monitorującego dany kodeks postępowania na podstawie przepisów RODO (patrz art. 41 RODO), Wytycznych EROD nr 1/2019 dotyczących kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących , ustawy o ochronie danych osobowych (patrz art. 27) oraz Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy. Ostatni ze wskazanych dokumentów został opracowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zaopiniowany przez EROD. Można znaleźć w nim wymogi, które musi spełnić podmiot monitorujący, aby uzyskać akredytację organu nadzorczego. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udostępnia wykaz akredytowanych podmiotów monitorujących na swojej stronie internetowej i dokonuje jego aktualizacji.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 10:07:00
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-02-16 07:58:18