Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prace Europejskiej Rady Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zgodnie z art. 70 rozporządzenia 2016/679 zapewnia spójne stosowanie tego aktu prawnego. 4 czerwca 2019 r. opublikowano angielską wersję zatwierdzonych Wytycznych 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679, do których przygotowywane jest polskie tłumaczenie. Między 19 lutego br., kiedy opublikowano pierwszą wersję wytycznych, a 4 kwietnia trwały konsultacje tego dokumentu, w których udział wzięły także podmioty z Polski.

Zatwierdzone wytyczne dostarczają wsparcia interpretacyjnego i praktycznych wskazówek dotyczących przepisów o kodeksach w RODO. Wyjaśniają zasady i procedury związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem i publikacją kodeksów na poziomie krajowym i europejskim.

Podejście takie ma na celu zapewnienie spójności na poziomie całej Unii Europejskiej i przejrzystości działań podejmowanych przez krajowe organy ochrony danych osobowych w związku z tworzeniem kodeksów. Uzgodnione przez organy ochrony danych kryteria umożliwią rozpatrywanie wniosków o akredytację podmiotów monitorujących.

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2019-07-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:28
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-07-17 11:22:31