Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prace Europejskiej Rady Ochrony Danych

Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zgodnie z art. 70 rozporządzenia 2016/679 zapewnia spójne stosowanie tego aktu prawnego. 4 czerwca 2019 r. opublikowano Wytyczne 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679. Między 19 lutego 2019 r., kiedy opublikowano pierwszą wersję wytycznych, a 4 kwietnia trwały konsultacje tego dokumentu, w których udział wzięły także podmioty z Polski.

Zatwierdzone wytyczne dostarczają wsparcia interpretacyjnego i praktycznych wskazówek dotyczących przepisów o kodeksach w RODO. Wyjaśniają zasady i procedury związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem i publikacją kodeksów na poziomie krajowym i europejskim.

Opinie do wymogów akredytacji

EROD opiniuje projekty krajowych wymogów akredytacji przedstawione przez organy nadzorcze. Są one dostępne na stronie internetowej Rady. Także Prezes UODO przygotowuje swój projekt do zaopiniowania. Ostateczna wersja wymogów zostanie opublikowana po ich wydaniu w formie komunikatu Prezesa.

Podejście takie ma na celu zapewnienie spójności na poziomie całej Unii Europejskiej i przejrzystości działań podejmowanych przez krajowe organy ochrony danych osobowych w związku z tworzeniem kodeksów. Uzgodnione przez organy ochrony danych kryteria umożliwią rozpatrywanie wniosków o akredytację podmiotów monitorujących.

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Krzysztof Król 2019-07-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:28
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-01-29 07:38:16