Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania

Projekty kodeksów postępowania, które nie zostały jeszcze przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia, ale trwają nad nimi prace:

  • Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) - autor: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB - dane kontaktowe: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, tel. 601 971 336, adres e-mail: info@smb.pl, strona www.kodo.smb.pl
  • Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (dla Uczelni Medycznych) - autor: Uczelnie Członkowskie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych- dane kontaktowe: Sekretariat Przewodniczącego KRAUM - Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, adres e-mail: monika.knapik-sojka@gumed.edu.pl, tel. 58 349 17 19; Piotr Małecki, adres e-mail: iod@gumed.edu.pl, kraum@gumed.edu.pl lub biuro@kraum.org.pl
  • Kodeks dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych gości hotelowych – autor: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, dane kontaktowe: Marcin Mączyńskiego - sekretarz IGHP adres e-mail: marcin.maczynski@ighp.pl, Łukasz Łyczkowski – adwokat, adres e-mail: lukasz@certyfikatydo.pl, strona www http://www.ighp.pl/
  • Kodeks postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej - autorzy: IGWP Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’, adw. Paweł Sikorski, ekspert Izby, adres e-mail: p.sikorski@igwp.org.pl,
  • Kodeks postępowania dla branży badań medycznych - autorzy: INFARMA. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, adres e-mail: anna.kacprzyk@infarma.pl; marcin.lewoszewski@klmlaw.pl

Powyższa lista nie obejmuje projektów kodeksów postępowania, które zostały przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia. Lista znajduje się tutaj.

 

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2020-03-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:08
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-02-17 08:29:46