Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak efektywnie prowadzić prace nad kodeksem postępowania

Zbyt wąski zakres konsultacji społecznych, brak propozycji mechanizmów umożliwiających monitorowanie przestrzegania kodeksu, zbyt ogólne podchodzenie do zagadnień przetwarzania danych albo powtarzanie przepisów RODO – to częste błędy popełniane przez środowiska pracujące nad projektami kodeksów postępowania. Powodują one wydłużanie prac koncepcyjnych nad tymi dokumentami lub ich zawieszanie, a niekiedy prowadzą do zaniechania inicjatyw.

Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wiele organizacji zainicjowało prace nad stworzeniem branżowych kodeksów postępowania. Stanęły one jednak przed wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim projekty te muszą spełniać określone standardy, aby mogły być zatwierdzone przez Prezesa UODO. Niestety, często są one obarczone błędami, dlatego organ nadzorczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom administratorów i tzw. inicjatyw kodeksowych, przygotował trzyczęściowy cykl publikacji na ten temat. Pierwsza z nich jest poświęcona kluczowym organizacyjnym aspektom pracy nad przyjęciem kodeksu i korzyściom z jego przyjęcia. Druga, najczęściej popełnianym błędom przy pracach nad projektami kodeksów postępowania. Trzecia natomiast poświęcona jest kwestii monitorowania kodeksów. Pełna treść tych publikacji dostępna jest na stronie internetowej UODO, pod adresami:

-   Jak efektywnie prowadzić prace nad kodeksem postępowania – rekomendacje UODO - https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2179

-   Najczęściej popełniane błędy przez środowiska pracujące nad projektami kodeksów postępowania - https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2182

-   Monitorowanie kodeksów. Jak stworzyć odpowiedni mechanizm? Na co zwrócić uwagę a czego unikać - https://uodo.gov.pl/pl/138/2203

Poniżej można znaleźć również inne materiały, które mogą być pomocne podmiotom pracującym nad projektami kodeksów postępowania.

RODO: Potrzebny niezależny monitoring kodeksów postępowań, 05.02.2019 r. https://www.prawo.pl/biznes/rodo-monitorujacy-przestrzeganie-kodeksow-postepowan-musi-byc,366122.html

Stworzenie kodeksu postępowania powinny poprzedzić konsultacje z interesariuszami, 19.09.2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/138/536  

Kodeksy postępowań – instrument zapewniania i wykazywania zgodności z RODO, 11.01.2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/138/374

2022-02-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-02-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-02-16 12:02:57
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-02-16 13:17:55