Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), przedstawiciele krajowych organów ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych współpracują  oraz spotykają się dwukrotnie w ciągu roku w ramach Grupy ds. Koordynacji Nadzoru nad VIS. W skład Grupy wchodzą organy reprezentujące 28 państw członkowskich UE, wraz z Irlandią i Wielką Brytanią jako obserwatorami. Ponadto w pracach Grupy biorą udział krajowe organy nadzorcze Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, jako że kraje te również uczestniczą w Wizowym Systemie Informacyjnym. Obecnie przewodnictwo w Grupie sprawuje szwajcarski organ nadzorczy,
razem z greckim organem nadzorczym (wiceprzewodniczący).

Członkowie grupy współpracując oraz spotykając się co najmniej dwa razy w roku:

  • wymieniają istotne informacje;
  • analizują trudności w zakresie wykładni lub stosowania podstaw prawnych funkcjonowania systemu VIS;
  • badają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą;
  • wspomagają się wzajemnie w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji;
  • sporządzają uzgodnione wnioski w sprawie wspólnych rozwiązań problemów oraz upowszechniają  wiedzę o prawach do ochrony danych;

Wspólne sprawozdanie z działalności jest przesyłane co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu,  Radzie,  Komisji  i  organowi zarządzającemu.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Grupy są dostępne na jej stronie internetowej.

Informacje o sposobach realizacji swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie danych przetwarzanych w systemie VIS można uzyskać na stronie internetowej Komendanta Głównego Policji.

2019-08-29 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-08-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Malinowski 2019-08-29 14:08:30
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-09-23 11:52:19