Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Polska wersja językowa Podręcznika europejskiego prawa o ochronie danych już dostępna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała polską wersję językową Podręcznika europejskiego prawa o ochronie danych (wydanie z 2018 r.).

Podręcznik przedstawia w zarysie normy prawne dotyczące ochrony danych określone przez Unię Europejską (UE) i Radę Europy (RE). Powstał z myślą o zwiększaniu świadomości i wiedzy na temat przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności wśród prawników, którzy mają do czynienia z kwestiami ochrony danych, chociaż nie jest to obszar ich specjalizacji. Z pewnością będzie też pomocny dla osób pracujących dla innych podmiotów, takich jak organizacje pozarządowe (NGO), które w swojej działalności stykają się z zagadnieniami prawnymi związanymi z ochroną danych.

Podręcznik przygotowała Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z Radą Europy, (we współpracy z sekretariatem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Stanowi on aktualizację wydania z 2014 r. i należy do serii podręczników prawnych publikowanych wspólnie przez FRA i Radę Europy.

Urząd Ochrony Danych Osobowych miał swój udział w utrzymaniu najwyższych standardów jakości tłumaczenia. W weryfikację polskiej wersji językowej podręcznika zaangażowana była Główna Specjalistka Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, Sylwia Walencik.

Agencja Praw Podstawowych, wyrażając wdzięczność za wkład UODO w weryfikację podręcznika, podkreśliła, że przetłumaczona wersja przyczyni się do podniesienia świadomości na temat zasad ochrony danych oraz usprawnienia ich wdrożenia na poziomie krajowym.

Polska wersja językowa podręcznika dostępna jest na stronie internetowej FRA https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

2020-07-09 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-07-09
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2020-07-09 09:07:13
Ostatnio modyfikował: Izabela Pawelczyk 2020-07-09 09:32:44