Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjmie na praktyki studenckie

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjmie na praktyki studenckie osoby spełniające niżej wymienione warunki:

 

1.  Departament Informatyki – 4 studentów,  co najmniej II roku informatyki lub elektroniki.

Termin obywania praktyk: maj lub czerwiec,  inny miesiąc do ustalenia.

 

2.    Departament Skarg w Wydziale ds. Postepowań Transgranicznych

1)    ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo lub administracja;

2)    posiada znajomość języka angielskiego na poziomie C1 – znajomość poświadczona certyfikatem;

3)    jest dyspozycyjna minimum dwa dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;

4)    dyspozycyjności przez minimum 8 tygodni w wymiarze 16 godzin tygodniowo (standardowo   8 godzin dziennie, w przedziale od godz. 8.00 do 16:00. Inne warianty godzinowe - do uzgodnienia);

5)    jest zainteresowana tematyką związaną z ochroną danych osobowych, ochroną praw podstawowych, prawem administracyjnym, prawem unijnym.

Terminy odbywania praktyki do ustalenia.

 

3.    Departament Orzecznictwa i Legislacji w Wydziale Kodeksów i Certyfikacji

1)    ukończyła przynajmniej drugi rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, administracja lub politologia;

2)    jest dyspozycyjna przez minimum trzy dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;

3)    chce odbyć praktyki w wymiarze przynajmniej 160 godzin;

4)    jest zainteresowana tematyką związaną z ochroną danych osobowych.

Terminy odbywania praktyki do ustalenia.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, które będą odbywały praktyki studenckie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych muszą mieć wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr pod adresem kadry1@uodo.gov.pl lub numerem telefonu 5310374.

2021-04-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2021-04-19
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-19 11:04:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-04-19 11:58:16