Czy w związku z monitoringiem w szkole istnieje obowiązek zastosowania oznaczeń graficznych?

Tak, obowiązek ten wynika z przepisów oświatowych a także przepisy RODO regulują taką możliwość.

Dyrektor działający w imieniu szkoły jako administratora danych rejestrowanych za pomocą monitoringu powinien odpowiednio oznaczyć pomieszczenia i teren objęty monitoringiem.

Zgodnie z art. 108a ust.8  ustawy prawo oświatowe „w przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.”

Szkoła powinna w sposób przejrzysty informować o tym, że stosuje monitoring. Jak stanowi art. 12 ust. 7 rozporządzenia 2016/679 (RODO) „informacje których udziela się osobom, których dane dotyczą, na mocy art. 13 i 14 można opatrzyć standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania.”

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-17 13:03:31
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-17 13:42:30