Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakup urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją w tym urządzeń WAN

3. „Zakup urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją w tym urządzeń WAN”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.3.2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne jest na Platformie e-Zamówienia.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-bb30e5d0-1190-11ed-a35f-e2885ab918a3

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb30e5d0-1190-11ed-a35f-e2885ab918a3 udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

2022-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację: Robert Tyszewicz 2022-08-02
Wprowadził‚ informację: Rodryg Sztrubel 2022-08-02 14:08:00
Ostatnio modyfikował: Rodryg Sztrubel 2022-08-02 15:01:16