Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

34. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 19-21 czerwca 2017 r. w Strasburgu odbyło się 34. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi postępów prac nad modernizacją Konwencji, Komitet T-PD wezwał do pilnej finalizacji prac nad tym dokumentem przez Komitet Ministrów.

Przedmiotem dyskusji były także projekt rekomendacji w sprawie ochrony danych dotyczących zdrowia oraz projekt praktycznego poradnika dotyczącego wykorzystywania danych osobowych w sektorze policji. Ustalono, że zrewidowane wersje obu dokumentów zostaną przedstawione w celu zebrania pisemnych uwag przed ich przyjęciem (pierwszego z nich na kolejnym posiedzeniu plenarnym, drugiego zaś w ramach procedury pisemnej).

Wśród innych zagadnień, które były przedmiotem obrad, znalazła się również m.in. współpraca z organami Rady Europy oraz automatyczna wymiana danych osobowych do celów podatkowych.  

Podczas posiedzenia Komitet T-PD przyjął program prac na lata 2018-2019 oraz proponowane poprawki do regulaminu Komitetu.

Ponadto poinformowano, że kolejne posiedzenie plenarne Komitetu T-PD odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2017 r. w Strasburgu.  

Więcej informacji o 34. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: https://rm.coe.int/16807032d9.  

2018-05-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-12-13
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-14 11:05:21
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-05-09 12:44:44