Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać:

  1. Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  2. wskazanie podmiotu, na który składasz skargę (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
  3. dokładny opis naruszenia;
  4. Twoje żądanie – jakich działań oczekujesz od UODO (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.).
  5. własnoręczny podpis;

Pamiętaj, by dołączyć dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia). Ułatwi to pracownikom Urzędu ocenę.

Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu.

Informujemy jednocześnie o możliwości złożenia skargi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu między godz. 8 a 16.

 

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Wstępnej Oceny Skarg
Wytworzył informację: Adam Furmańczuk 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 19:05:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-02 12:24:32