Tryb i termin rozpatrywania skarg

Tryb i terminy załatwiania spraw

Skierowana do Prezesa Urzędu skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone przez organ ochrony danych w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty

Wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu nie podlega opłacie.

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa/prokury w postępowaniu przed Prezesem Urzędu (dotyczy to w równym stopniu oryginału dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa/prokury, jak również jego odpisu, wypisu lub kopii) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, 
ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa, Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za.. .- należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 20:05:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-03-28 11:56:06