Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Tryb i termin rozpatrywania skarg

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotycząca COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Oznacza to wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów z mocy ustawy.

Jednocześnie czynności dokonane w tym okresie pozostają skuteczne.

 

 

Tryb i terminy rozpatrywania spraw

Skierowana do Prezesa Urzędu skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozpatrzenie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 20:05:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-04-03 11:33:58