Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Tryb i termin rozpatrywania skarg

Tryb i terminy rozpatrywania spraw

Skierowana do Prezesa Urzędu skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozpatrzenie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Przypominamy, że wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu nie podlega opłacie.

Jedynie złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu przed Prezesem Urzędu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (dotyczy to w równym stopniu oryginału dokumentu, jak również jego odpisu, wypisu lub kopii).

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasach lub na konto:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, 
ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za.. .- należy zamieścić skrót Prezes UODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 20:05:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-02 12:28:41