Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2008

W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2008, na konferencji prasowej Generlany Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych oraz promowania działań w sektorze marketingu bezpośredniego, zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk. W tym szczególnym dniu urząd, był również otwarty dla wszystkich. Konsultacje z przedstawicielami Biura GIODO pomogły wielu obywatelom rozwiązać problemy na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej. Nie zabrakło również wymiany poglądów w środowisku naukowym. Generalny Inspektor oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, zorganizowali seminarium Śniadanie Naukowe. Natomiast tegoroczne uroczystości, zorganizowane w Polsce oraz w Brukselii zostały poświęcone ochronie danych osobowych w strefie Schengen, problematyce dotyczącej stworzenia europejskiego systemu zbierania danych osobowych pasażerów linii lotniczych zawartych w systemach rezerwacyjnych.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

28 styczeń, Konferencja prasowa – porozumienie o współpracy GIODO i SMB

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego współpracują na rzecz ochrony konsumenta i normalizacji funkcjonowania branży marketingu bezpośredniego. W dniu 28 stycznia 2008 r., podczas konferencji prasowej ww. instytucje podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prawa do prywatności obywatelom naszego kraju. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego zobowiązało się do podjęcia działań obligujących uczestników rynku do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk w prowadzonej działalności marketingowej.

„Podpisane przez SMB porozumienie z GIODO to kamień milowy w funkcjonowaniu branży marketingu bezpośredniego” – mówił Leszek Konkel ze Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. – „Nie możemy sobie pozwolić na tolerowanie nadużywania ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż takie praktyki wyrządzają ogromne szkody dla całego rynku. Jesteśmy przekonani, że podjęta z inicjatywy GIODO współpraca pomoże nam standaryzować naszą branżę, uczulić firmy na zagadnienia dotyczące danych osobowych, a przez to poprawić jej jakość i kondycję.”

Przygotowany przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego Kodeks Dobrych Praktyk stanowi załącznik do zawartego porozumienia. Kodeks definiuje najważniejsze pojęcia marketingu bezpośredniego, zobowiązania administratorów oraz obowiązki i regulacje związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Generalny Inspektor potwierdza, że dokument ten wyczerpująco opisuje kwestie związane z ochroną danych osobowych. Strony zdecydowały o ścisłej współpracy przy zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych i  innych procesach legislacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto zapowiedziały współpracę w zakresie szkoleń, seminariów dla marketingu oraz zadeklarowały pomoc Generalnego Inspektora w rozwiązywaniu problemów marketingu bezpośredniego w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy przez firmy marketingu bezpośredniego.

„Głównym celem działania GIODO jest zapewnienie obywatelom należytej ochrony w zakresie ich prywatności i wykorzystywania danych osobowych” – mówi Małgorzata Kałużyńska - Jasak – „Firmy w swoich działaniach marketingowych coraz głębiej ingerują w prywatność konsumenta, stąd obserwowanie rynku, wymiana informacji i regulowanie takich praktyk jest niezbędne. Podjęta współpraca jest wyrazem dojrzałości i “cywilizowania” naszego rynku, toteż mamy nadzieję na systematyczną poprawę sytuacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Wzorem dla podpisanego dokumentu między Leszkiem Konkielem - Prezesem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, a Michałem Serzyckim - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych są europejskie regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych oraz uchwały kodeksu postępowania z danymi osobowymi w marketingu bezpośrednim Europejskiej Federacji Marketingu

Konferencja prasowa  

28 styczeń, Śniadanie naukowe "Ochrona danych osobowych w strefie Schengen"

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Michał Serzycki oraz Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński zorganizowali seminarium Śniadanie naukowe “Ochrona danych osobowych w strefie Schengen" w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Działania z Schengen doprowadziły do zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach Państw Członkowskich obszaru Schengen, jak również do ustanowienia jednolitych zasad kontroli na granicach zewnętrznych w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz wdrożenia działań towarzyszących, które umożliwiają zniesienie wewnętrznych kontroli granicznych. Działania te mają bezpośredni wpływ na życie obywateli w ramach swobodnego przepływu osób. Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów w środowisku naukowym na temat ochrony danych osobowych w strefie Schengen, jak również było próbą usystematyzowania wiedzy pozwalającej na rozwiązanie wielu problemów w zmieniających się warunkach prawnych.

Śniadanie naukowe

28 styczeń, Dzień Otwarty w  Biurze GIODO

W okresie zmian spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami, upowszechnienie wiedzy o prawach i ochronie prywatności oraz wzrost świadomości każdego obywatela Unii Europejskiej w tym zakresie, wydaje się sprawą priorytetową. Dzień Otwarty zorganizowany przez Generalnego Inspektora był doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujące każdego obywatela, w sferze prywatnej, jak i w życiu zawodowym. Przedstawiciele Biura GIODO, doradzali i informowali osoby zainteresowane, jak chronić swoje dane osobowe. Uczestnicy mogli uzyskać informacje z zakresu ochrony danych osobowych oraz otrzymać publikacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z cyklu "ABC ochrony danych osobowych". Zostały wyświetlone filmy o ochronie danych osobowych oraz przeprowadzone wykłady na temat praktycznych aspektów ochrony danych osobowych, a także zagrożeń, jakie między innymi niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość. W tym dniu Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych było miejscem ciekawych spotkań oraz wymiany doświadczeń związanych z ochroną prywatności każdego obywatela. Odbył się również konkurs wiedzy dla dorosłych oraz konkurs rysunkowy dla dzieci. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia Biura GIODO.

Pracownicy GIODO

30 styczeń, spotkanie z Generalnym Inspektorem (Bruksela)

W siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie z Ministrem Michałem Serzyckim - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w którym uczestniczyli eurodeputowani oraz pracownicy ich biur poselskich. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące roli Generalnego Inspektora w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), a także problematyka związana ze stworzeniem europejskiego systemu zbierania danych osobowych pasażerów linii lotniczych zawartych w systemach rezerwacyjnych.

Referaty wygłosili Michał Serzycki - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Piotr Drobek - Zastępca Dyrektora Depratamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO. W dyskusji kończącej spotkanie, poruszone zostały również aktualne problemy ochrony danych osobowych i  prywatności m.in. dotyczące portali społecznościowych oraz marketingu bezpośredniego.

Na zakończenie obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyła się uroczystość w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Została ona zorganizowana przez Ministra Michała Serzyckiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Ambasadora Jana Tombińskiego Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Referaty wygłosili: Francesco Pizzetti Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Policji i Wymiaru Sprawiedliwości, Joaquin Bayo Delgado Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Peter Michael Sekretarz Wspólnych Organów Nadzorczych.

Tegoroczne uroczystości zostały poświęcone ochronie danych osobowych w strefie Schengen, problematyce dotyczącej stworzenia europejskiego systemu zbierania danych osobowych pasażerów linii lotniczych zawartych w systemach rezerwacyjnych, a także prac nad decyzją ramową w sprawie ochrony danych osobowych w III filarze UE.

2018-08-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-28
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:08:01
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:37:58