Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2009

Już po raz trzeci Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych włączył się w obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych ustanowionego przez Komitet Ministrów Rady Europy na 28 stycznia. W 2009 r. jego tematem przewodnim była ochrona danych osobowych w dobie rozwoju nowoczesnych technologii.

W tym okresie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Michał Serzycki szczególną uwagę poświęcił szeroko rozumianym zagrożeniom, jakie dla naszej prywatności niesie ze sobą Internet, a także zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci oraz ochronie danych osobowych klientów banków. Tematyka ta, a zwłaszcza wymagające obecnie pilnego uregulowania bezpieczeństwo danych osobowych w Internecie, jest o tyle istotna, że rozwój nowoczesnych technologii umożliwiających zdobywanie i łączenie wielu informacji o każdym z nas rodzi poważne zagrożenia dla prawa do prywatności i ochrony naszych danych osobowych.

Przed tymi zagrożeniami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ostrzegał wszystkich Polaków podczas obchodów III Dnia Ochrony Danych Osobowych, których częścią były specjalne spotkania zorganizowane z tej okazji zarówno w kraju, jak i w Brukseli.

 

Kalendarz wydarzeń

Choć sam Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada 28 stycznia, to w 2009 r. jego obchody miały miejsce przez cały tydzień między 26 stycznia a 2 lutego.

  • 26 stycznia - wieczorem (godz. 19.00) w Brukseli w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej odbyło się spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji. Podczas spotkania głos zabrali: Pan Peter Hustinx Europejski Inspektor Ochrony Danych, Jego Ekscelencja Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Pan Francisco Fonseca Morillo Dyrektor ds. Sądownictwa Cywilnego, Praw Podstawowych i Obywatelstwa, Komisja Europejska oraz Pan Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • 27 stycznia - podczas obrad Klubu Polskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli GIODO miał wystąpienie poświęcone bezpieczeństwu danych osobowych w Internecie,
  • 28 stycznia - Dzień Otwarty w Biurze GIODO - w tym czasie między godz. 10.00 a 15.00 na parterze w siedzibie GIODO (ul. Stawki 2, Warszawa) ustawione były stoiska informacyjne, przy których pracownicy Biura GIODO udzielali informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz pracy Biura GIODO; w tym czasie rozdawane też były materiały informacyjno-promocyjne; specjalne pogadanki, urozmaicone projekcją filmów o tematyce związanej z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, zorganizowano dla dzieci; Dzień Otwarty był ponadto okazją do przeprowadzenia konkursów wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu Internetu, a najlepiej poinformowani ich uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody,
  • 28 stycznia - konferencja Związku Banków Polskich pt. "Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w bankach - spojrzenie praktyków", podczas której podpisane zostało porozumienie o wspólnym działaniu GIODO i Związku Banków Polskich na rzecz podnoszenia standardów ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności bankowej.
  • 2 lutego - odbyło się spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Amerykańskiej Izbie handlowej w Polsce poświęcone bezpieczeństwu danych osobowych w Internecie.

 

Informacje w mediach

Organizacji obchodów III Dnia Ochrony Danych Osobowych towarzyszyła też szeroka akcja medialna, w którą włączyło się wielu dziennikarzy z gazet, portali, telewizji radia. Dzięki temu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Michał Serzycki udzielił licznych wywiadów, w których wyjaśniał, jak chronić nasze dane osobowe.

Podziękowania

Współorganizatorom i uczestnikom wszystkich spotkań i konkursów organizowanych w związku z obchodami III Dnia Ochrony Danych Osobowych, a także dziennikarzom, którzy przyczynili się do nagłośnienia tego święta i jego głównej tematyki, serdecznie dziękujemy

 

 

Patronat medialny:

2018-08-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-28
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:08:46
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:35:13