Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2011

28 stycznia 2011 r. po raz piąty obchodziliśmy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dziękuje za udział w wydarzeniach, jakie z tej okazji miały miejsce zarówno w Polsce, jak i w Brukseli.

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

31 stycznia 2011 r. w godz. 10.00 – 14.00 - Dzień Otwarty w Biurze GIODO (budynek Intraco, ul. Stawki 2), w ramach którego zaplanowane zostały:

10.30 – 10.50 Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11.00 – 14.00 Panel dyskusyjny poświęcony problemowi retencji danych osobowych

11.00 – 13.30 Wykład „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży (sala konferencyjna Biura GIODO, XII piętro).

W czasie Dnia Otwartego, pracownicy Biura GIODO udzielali bezpłatnych porad i konsultacji prawnych (hall w budynku Intraco).

 

Patroni medialni:

28 stycznia 2011 r. Bruksela

Również z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”, organizowana przez Komisję Europejską i Radę Europy. Wojciech Wiewiórowski (GIODO) był moderatorem jednego z 2 paneli konferencji. GIODO poprowadził panel zatytułowany „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”, w którym wzięli udział m. in. Pani Jennifer Stoddart - Komisarz ds. prywatności w Kanadzie oraz przedstawiciele organów ochrony danych osobowych w USA i Meksyku.

Spotkanie to było głównym wydarzeniem obchodów V Europejskiego Dnia Ochrony Danych, który w tym roku połączony był z30-tą rocznicą przyjęcia Konwencji Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – Konwencji nr 108. Konwencja ta – wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jest podstawą prywatności i ochrony danych osobowych w Europie.

 

 

KALENDARZ DODATKOWYCH WYDARZEŃ:

 

Styczeń-luty 2011 r. w ramach zajęć świetlicowych na półkoloniach organizowanych podczas ferii zimowych dla uczniów gliwickich szkół podstawowych odbyły się zajęcia oraz konkursy pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

19 stycznia 2011 r. debata "Retencja danych" GIODO oraz Dziennik Gazeta Prawna z udziałem ekspertów.

20 stycznia 2011 r. Seminarium dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych.

Łódź, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

24 stycznia 2011 r. warsztaty pt. „Zgłoszenia naruszeń ochrony danych w Europie - perspektywa na przyszłość” podczas których, reprezentując punkt widzenia organów ochrony danych osobowych, głos zabrał Wojciech Wiewiórowski (GIODO). Bruksela, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

26 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

28 stycznia 2011 r. konferencja „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”. Bruksela, Komisja Europejska i Rada Europy.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów” organizowanej przez Komisję Europejską i Radę Europy z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konferencja odbyła się 28 stycznia 2011 r. w Brukseli, a dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO) był moderatorem drugiego panelu zatytułowanego „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”.

2 lutego 2011 r. czat  z GIODO na wp.pl o godz. 14.00. Tematem czatu była „Ochrona danych osobowych w  świetle nowoczesnych technologii”.

17 lutego 2011 r. Śniadanie naukowe: Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi.  Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych zawsze towarzyszyło ogromne zainteresowanie różnych podmiotów sektora publicznego i gospodarczego, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, osób prywatnych oraz mediów, dzięki którym możliwe było prowadzenie na szeroką skalę kampanii informacyjnych. Liczymy na podobny oddźwięk również w nadchodzącym 2011 roku. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w obchodach V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Instytucje i osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się do obchodów tego święta na przełomie stycznia i lutego, prosimy o kontakt na adres: desiwm@giodo.gov.pl Na podstawie Państwa zgłoszeń na stronie internetowej GIODO opublikujemy listę wydarzeń organizowanych pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów V Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, że obecnie współpracę informacyjno-edukacyjną z GIODO przy V Dniu Ochrony Danych Osobowych podjęły następujące instytucje:

  • Portal Historyczny www.dzieje.pl prowadzony przez Polską Agencję Prasową i Muzeum Historii Polski
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy do transgranicznego świadczenia usług, prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki
  • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
2018-08-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-27
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:08:12
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:29:01