IX edycja konkursu na esej dla studentów [aktualizacja]
Czy uczelnia X prawidłowo udostępniła dane osobowe studenta w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE z  2016 r., nr 119/1 ze zm.)?
IX edycja konkursu UODO na esej dla studentów rozstrzygnięta
W tegorocznej edycji konkursu zadaniem było dokonanie oceny, czy uczelnia X prawidłowo udostępniła dane osobowe studenta w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Swoimi pracami studenci udowodnili, że mają dużą wiedzę na temat ochrony danych osobowych.