Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) z sektora mieszkalnictwa, 26 czerwca 2018 r.
Jak podmioty z sektora mieszkalnictwa, takie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, powinny przetwarzać dane osobowe, stosując obowiązujące od 25 maja 2018 r. zasady określone w RODO – temu poświęcone było szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) zorganizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szkolenie dla ABI z przedszkoli, 24 kwietnia 2018 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w przedszkolach w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa, 27 lutego 2018 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12 grudnia 2017 r.
Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej.
Szkolenie dla ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.
Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń.
Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.
Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.
Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.