Nowa tura szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego
Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą oraz status i zadania inspektorów ochrony danych to główne tematy, jakie będą omawiane podczas tegorocznego cyklu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego.
Kolejne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego
Nowe zasady i podstawy prawne przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą oraz status i zadania inspektorów ochrony danych to główne tematy, jakie będą omawiane podczas kolejnej tury szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego.
Kampania informacyjno-edukacyjna dla jednostek samorządu terytorialnego
Szkoleniami, które odbyły się między 27 a 29 czerwca 2018 r. w trzech miastach południowo-wschodniej Polski, zainaugurowana została kampania edukacyjna UODO dla jednostek samorządu terytorialnego na temat stosowania nowego prawa o ochronie danych osobowych.