Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Jan Nowak.

Sejm powołał go na to stanowisko 4 kwietnia 2019 r., a Senat zaakceptował ten wybór 12 kwietnia 2019 r. Od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem, tj. od 16 maja 2019 r., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia kadencja na tym stanowisku.

Z ochroną danych osobowych i urzędem jest związany od 2008 roku. Najpierw jako Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie – do chwili wyboru na stanowisko Prezesa - jako Dyrektor Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jan Nowak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

2019-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2019-05-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-20 12:05:27
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-05-20 14:15:35
Zastępcą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Mirosław Sanek. Poprzednio pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Został powołany na to stanowisko 17 stycznia 2018 r. przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mirosław Sanek urodził się 1 października 1979 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność zawodową rozpoczynał jako pracownik biur poselskich i senatorskich. Zajmował się przede wszystkim ochroną praw lokatorów kamienic prywatnych. Następnie pracował jako radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.
Regulamin organizacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Statut Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nagroda im. Michała Serzyckiego jest wyróżnieniem ustanowionym w 2018 roku przez dr Edytę Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przyznawana jest osobom i organizacjom docenionym za promowanie, zarówno w kraju, jak i za granicą, wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. To nagroda także dla tych, którzy swoimi dokonaniami podkreślają niezwykle istotną rolę edukacji społecznej w tym zakresie.