Infolinia urzędu 606-950-000

Studia podyplomowe w ramach współpracy z uczelniami

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pragnie zachęcić wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych i prywatności do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnie wyższe.

Studia te adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym:

 • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • pracodawców,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
 • pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

Obecnie dostępna jest szeroka oferta studiów podyplomowych realizowanych w ramach porozumień o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych podpisanych między GIODO a uczelniami wyższymi. Szczegółowe informacje dostępne są na następujących stronach internetowych:

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Studia Podyplomowe "Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia, Ochrona Danych Osobowych w Kościele,
 3. Akademia Leona Koźmińskiego – Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych",
 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Podyplomowe Studia "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji",
 5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie"
 6. Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia "Ochrony Danych Osobowych",
 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie".
 8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Podyplomowe Studia "Ochrony danych osobowych",
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – Podyplomowe Studia "Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych",
 10. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – Podyplomowe Studia "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych",
 11. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Studium "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji",
 12. Uniwersytet Jagielloński - Podyplomowe Studia "Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie".
 13. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI/IODO podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji
 14. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny, trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym"
 15. Akademia Ignatianum w Krakowie - Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych"
 16. Uniwersytet w Białymstoku - Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym"
2018-05-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-07-04
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-11 08:05:37
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2018-07-04 13:32:13