Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informacje ogólne

Od 2010 r. obowiązuje Umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów Terrorist Finance Tracking Program – TFTP (Dz. Urz. UE L 195/5 z dnia 27 lipca 2010 r.).

W ramach Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP) Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki) stara się identyfikować, śledzić i ścigać terrorystów i podmioty ich finansujące.
W ramach TFTP Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki wymaga na mocy prawa, aby SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) przekazywał mu określone zbiory danych z komunikatów finansowych mających znaczenie dla dochodzeń w sprawie terroryzmu. Zakres wniosków o dane jest zawężony na podstawie analiz historycznych odpowiednich typów komunikatów, analiz geograficznych i zidentyfikowanych zagrożeń terroryzmem. Dane nie są jednakże przedmiotem nieograniczonego przeszukiwania, ale podlegają konkretnym przeszukiwaniom na podstawie wcześniej istniejących informacji stanowiących powód do tego, by sądzić, że podmiot podlegający przeszukiwaniu jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem. Dane przekazywane w ramach TFTP są pełnymi danymi z zapisu transakcji finansowej.  Takie dane mogą obejmować określenie informacji o inicjatorze lub odbiorcy transakcji, w tym imię i nazwisko, adres, krajowy numer identyfikacyjny i inne dane osobowe związane z komunikatami finansowymi.

Zgodnie z art. 15 i art. 16 umowy TFTP każdy ma prawo wystąpić do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki z wnioskiem o udostępnienie danych, które go dotyczą, przetwarzanych w ramach TFTP oraz z wnioskiem o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie tych danych. W związku z tym poniżej znajdują się informacje o wymaganej przez umowę TFTP procedurze składania wyżej opisanych wniosków. Wnioski muszą być składane w języku angielskim, tym niemniej, poniżej zamieszczone zostały dla ułatwienia także robocze tłumaczenia wszystkich wymaganych w powyższej procedurze formularzy.

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-01-17
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:05:04
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-01-02 12:51:01

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:08:58
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:08:59
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:00
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:01
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:02
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:03
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:04
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:04
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:07
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:07
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:09
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:10
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:05
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:11
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: TFTP 2001-11-30
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 18:09:12