Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ikona pliku pdf Wytyczne 6 2022 w sprawie praktycznego wdrażania polubownego rozwiązywania spraw.pdf
Wytyczne 6/2022 w sprawie praktycznego wdrażania polubownego rozwiązywania spraw
Organ nadzorczy wszczyna jednak postępowanie z własnej inicjatywy w odniesieniu do polityki administratora dotyczącej przetwarzania danych w odniesieniu do kont na platformie w celu zapewnienia, aby administrator dostosował swoją politykę do przepisów RODO. 2.3 Ogólny cel polubownego rozwiązywania spraw 16.
W szczególności przed opracowaniem projektu decyzji organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, powinny mieć możliwość wniesienia wkładu w całą procedurę i mogą przedstawić swoje uwagi również przed opracowaniem projektu decyzji.”13 36.
Ikona pliku pdf wp242rev01_pl.pdf
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych 2016/679, WP242 rev.01
W opinii tej przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu interpretacji i wdrożenia prawa do przenoszenia danych określonego w RODO. Ma ona na celu omówienie prawa do przenoszenia danych i zakresu jego stosowania.
, wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki 36
Ikona pliku pdf Agenda_webinarium Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych-28.05.2021 godz. 10.00.pdf
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych zdaniem Polaków – zaproszenie na webinarium
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych zdaniem Polaków zapraszają na webinarium prezentujące raport z badań wraz debatą ekspertów Powitanie uczestników Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa UODO Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO Anna Marcinkowska, Dyrektor Departamentu Prawnego, KRD BIG SA Bartłomiej Drozd, ekspert
Maciej Gawroński, Gawroński & Partners Ewelina Janczylik-Foryś, Zastępca Rzecznika Prasowego UODO Prelegenci: Moderator: Przedstawienie wyników badań z raportu: „Ochrona danych osobowych w czasie pandemii” Adam Sanocki, Rzecznik Prasowy UODO 10.25 – 10.40 10.45 – 11.30 Prezentacja wyników badań z raportu: „Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony
Wytyczne dotyczące wyjątków z art. 49 (język angielski)
Wytyczne 2/2018 dotyczące wyjątków z art. 49 na mocy rozporządzenia 2016/679.
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych, WP243 rev.01
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych, WP243 rev.01 (w języku polskim).
Ikona pliku pdf Zapewnienie bezpieczeństwa danych w fazie.pdf
UODO zaprasza na panel dyskusyjny „Szyfrowanie – skuteczny sposób na zabezpieczenie danych?"
Warszawy NIP 701-073-97-04 REGON 368541558 www.klmlaw.pl Zapewnienie bezpieczeństwa danych w fazie projektowania Dr hab. Arwid Mednis (KL&M Law, WPiA UW) Na jakim etapie powinniśmy rozważyć przyjęcie środków bezpieczeństwa?
(C) Copyright by KL&M LAW 2021 www.klmlaw.pl [image: image2.jb2] Wytyczne EROD (C) Copyright by KL&M LAW 2021 www.klmlaw.pl Szyfrowanie a privacy by design Kluczowe elementy uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych mogą obejmować przede wszystkim: Integralność i poufność poprzez m. in. kontrolę dostępu – szyfrowanie
Wytyczne dotyczące ustalania wiodącego organu nadzorczego [...], WP244, rev.01
Wytyczne dotyczące ustalania wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego, WP244 rev.01 (w języku polskim - wraz z załącznikiem z odpowiedziami na często zadawane pytania).
Ikona pliku pdf Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce_raport.pdf
Jedno deklarujemy, drugie robimy. Jak nie chronić danych osobowych
Opracowanie oprócz analizy wyników badania zawiera również komentarze i wskazówki ekspertów na co dzień zajmujących się ochroną danych osobowych. Zachęcam do lektury.
, że wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.