Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.6.2020
05 stycznia 2021 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo,
Ponadto z wyjaśnień zawartych w tym piśmie wynika, że „Administrator Platformy e-learningowej opracował autorską poprawkę do systemu […] uniemożliwiającą studentom pobieranie filmów.
Opracowanie  i wdrożenie takiej poprawki uznać należy za środek podjęty przez administratora celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia tego typu naruszenia w przyszłości, a nie działanie minimalizujące ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
Wytyczne 5/2022 w sprawie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie
Wytyczne 5/2022 w sprawie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa ‒ wersja do konsultacji publicznych (w języku angielskim)
Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania
Projekty kodeksów postępowania, które nie zostały jeszcze przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia, ale trwają nad nimi prace: Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (dla Uczelni Medycznych) - twórca: Uczelnie Członkows
Wytyczne 1/2022 w sprawie praw osób, których dane dotyczą ‒ prawo dostępu
Wytyczne 1/2022 w sprawie praw osób, których dane dotyczą ‒ prawo dostępu (wersja do konsultacji publicznych)
§ ZSPR.421.2.2019
10 września 2019 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w swoich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wydanych w 2016 r.
National Institute of Standards and Technology, NIST) dokumentu – „NIST 800-63B: Wytyczne dotyczące tożsamości cyfrowej: uwierzytelnianie i zarządzanie cyklem życia aplikacji” (ang. Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management)[3].