Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter korzystających z profilu Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych, osób korzystających z profilu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na portalu społecznościowym Twitter, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • poprzez e-mail: iod@uodo.gov.pl.
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Twitter International Company 1 Cumberland St S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby komunikacji z użytkownikami w celu upowszechnia wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nadto w celu upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d RODO.
 3. Odbiorcą danych jest portal społecznościowy Twitter, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Twitter, dostępnych pod adresem https://twitter.com/en/privacy.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z profilu Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest archiwizowana poza serwisem Twitter. Dane osobowe gromadzone w portalu społecznościowym podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem portalu Twitter.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych w ramach korzystania z profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.
2021-11-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-11-03
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2021-11-03 08:11:23
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2021-11-03 08:19:56