Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Objaśnienie przepisów prawa dot. kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących, a także etapów prac Prezesa UODO nad projektem wymogów akredytacji oraz [ ... ]
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę ENEA S.A. administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za [ ... ]
Przetwarzanie danych biometrycznych mocno ingeruje w prywatność osób, powoduje liczne zagrożenia, jak np. możliwość ujawnienia danych szczególnych kategorii czy doprowadzenie [ ... ]
Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do [ ... ]
Skarga spółki ClickQuickNow na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Chodzi o [ ... ]
Prezes UODO nałożył karę w wysokości ponad 21 tys. złotych na spółkę Anwara Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, [ ... ]
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję UODO w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w [ ... ]
Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków [ ... ]

Kodeksy i certyfikacja

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl