Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poszukuje prawników, specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych oraz pracowników infolinii. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce: Prezes i Urząd/Praca.
Ustawa wdrażająca tzw. dyrektywę policyjną, przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. W związku z tym administratorzy podlegający tym regulacjom [ ... ]
Treść obowiązku informacyjnego powinna być zrozumiała dla odbiorcy. Między innymi o tym, jak tworzyć tego typu informacje komunikatywnie i zgodnie [ ... ]
15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Opinię 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą [ ... ]
Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie Protokołu zmieniającego Konwencję 108. Zalecenie w tej sprawie w głosowaniu [ ... ]
15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystania danych osobowych w [ ... ]
Zdaniem Prezes UODO, dr Edyty Bielak-Jomaa powinniśmy korzystać z nowoczesnych technologii, ale warto robić to w sposób odpowiedzialny. – Prywatność [ ... ]
Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – [ ... ]
Prezes UODO zawiadomiła Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę, która jako administrator kilkunastu stron internetowych żąda pieniędzy za [ ... ]

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl