Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poszukuje prawników, specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych oraz pracowników infolinii. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce: Prezes i Urząd/Praca.
Podmioty zaangażowane w proces wyborczy – kandydaci i ich komitety oraz instytucje odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie wyborów – są [ ... ]
Wyjaśnieniu najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem RODO w sektorze oświaty poświęcony był wykład on-line zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych [ ... ]
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zadowoleniem przyjął informację, iż na odbywającym się 16 maja 2019 r. w Helsinkach Szczycie, [ ... ]
Nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych to główny powód nałożenia przez Prezes UODO kary [ ... ]
W dniach 8-10.05.2019 w Tbilisi odbyła się 29. Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych, która zgromadziła przedstawicieli organów nadzorczych z Unii [ ... ]
UODO zaprasza uczniów i szkoły biorące udział w IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do udziału w [ ... ]
W Sejmie 10 czerwca 2019 r. odbędzie się konferencja „Podsumowanie pierwszego roku obowiązywania RODO w jednostkach samorządu terytorialnego”. [ ... ]
Prezes Urzędu Ochrony Danych oraz Kościelny Inspektor Ochrony Danych zawarli 10 maja 2019 r. porozumienie o współpracy i wzajemnym przekazywaniu [ ... ]

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl