Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informujemy o możliwości zapoznania się z aktami spraw po uprzednim umówieniu telefonicznym
Procedury związane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą tj. opiekę nad dziećmi w przypadku niemożności zapewnienia jej [ ... ]
Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają [ ... ]
Uprzejmie informujemy o możliwości, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, zapoznania się z aktami spraw. [ ... ]
Zakładanie imiennych adresów e-mail dla nauczycieli lub uczniów czy nagrywanie przebiegu lekcji lub rady pedagogicznej zgodnie z zasadami RODO - [ ... ]
Europejska Rada Ochrony Danych opublikuje na swojej stronie internetowej wykaz zawierający decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze w ramach mechanizmu [ ... ]
W związku z nadal pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie zaangażowania Prezesa UODO w sprawę upublicznienia przez Kancelarię Sejmu RP list poparcia [ ... ]
Po przeanalizowaniu zgłoszenia naruszenia danych osobowych od Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z [ ... ]
Nowe technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości. Podczas pracy zdalnej, a także kontaktów online z przyjaciółmi i rodziną spowodowanych obecną sytuacją [ ... ]

Kodeksy i certyfikacja

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl