O nas

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji arrow
Mirosław Wróblewski - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 100 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.
photo

Struktura organizacyjna Urzędu

Mirosław Wróblewski
Prezes Urzędu
phone mobile +48 22 531 03 88
Agnieszka Grzelak
Zastępczyni Prezesa
phone mobile +48 22 531 03 98
Konrad Komornicki
Zastępca Prezesa
phone mobile +48 22 531 03 90
Robert Tyszewicz
Dyrektor Urzędu
phone mobile +48 22 531 03 98

Sprawozdania z działalności Prezesa UODO

Więcej informacji arrow

Prezes UODO raz w roku do 31 sierpnia przedstawia Sejmowi RP, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdania są dostępne w formie ząłączników poniżej. Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2022 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2022 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2021 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2021 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2020 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2020 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2019 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2019 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2018 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2018

Europejska Rada Ochrony Danych

Więcej informacji arrow
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest unijnym organem odpowiedzialnym za stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), począwszy od 25 maja 2018 r. Rada ta zastępuje Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. Ustanowiona w oparciu o przepis art. 68 RODO, jako organ Unii Europejskiej posiada osobowość prawną. W jej skład wchodzą przewodniczący krajowych organów ochrony danych każdego z państw członkowskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) lub ich przedstawiciele. Komisja Europejska uczestniczy w spotkaniach Rady bez prawa do głosowania. Sekretariat Rady jest zapewniany przez EIOD.
Flaga Uni Europejskiej