photo
26.01.2024

Mirosław Wróblewski - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 100 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

W latach 2007–2024 był pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Były Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012-2017. W 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji, a w 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji.

W latach 2009–2010 był koordynatorem zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE. Wielokrotnie brał udział w przygotowaniu stanowisk oraz reprezentował RPO w postępowaniach sądowych, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz).

Występował w charakterze eksperta na zaproszenie instytucji międzynarodowych (m.in. Rada Europy, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. Praw Człowieka) oraz krajowych (w Europie i Azji). Od marca 2019 do 25 stycznia 2024 r. był członkiem zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka (ENNHRI). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-01-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-05-20 12:05:27
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-14 09:30:13