Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zamawiający informuje, że postępowania prowadzone są przy wykorzystaniu Platformy zakupowej marketplanet, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem:

https://uodo-gov.ezamawiajacy.pl

Z dokumentami zamówienia można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentami zamówienia oraz składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie pt.: „Instrukcja dla Wykonawcy” dostępne pod adresem: https://uodo-gov.ezamawiajacy.pl/app/login w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych”.

Założenie konta wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

2022-04-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację: Robert Tyszewicz 2022-04-05
Wprowadził‚ informację: Rodryg Sztrubel 2022-04-05 10:04:08
Ostatnio modyfikował: Rodryg Sztrubel 2022-04-05 10:56:14