Podmioty certyfikujące oraz podmioty, które mogą wnioskować o udzielenie certyfikacji

W Polsce certyfikacja będzie udzielana przez podmioty certyfikujące, które posiadają stosowną akredytację udzielaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja ta będzie odbywała się na podstawie:

  • normy ISO/IEC 17065/2012
  • oraz dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących w rozumieniu art. 43 ust. 3 RODO, określonych przez Prezesa Urzędu.

Akredytacja będzie udzielana na maksymalny okres 5 lat, będzie można ją przedłużyć.

PCA ma obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu informacje o udzieleniu bądź cofnięciu akredytacji.

Rolą podmiotu certyfikującego jest udzielenie certyfikacji, dokonywanie jej przeglądu, przedłużania i cofanie. Wymaga to od podmiotu certyfikującego lub od właściciela systemu certyfikacji określenia i ustalenia kryteriów certyfikacji i procedur certyfikacji.

Certyfikacja będzie mogła zostać udzielona na wniosek:

  • administratora,
  • podmiotu przetwarzającego,
  • producenta lub podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.

Certyfikacja będzie udzielana na maksymalny okres 3 lat, certyfikację będzie można przedłużyć.

 

 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-17 14:03:52
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-09 14:15:11