Certyfikacja - informacje ogólne

Certyfikacja jest nową instytucją dotyczącą ochrony danych osobowych, nieznaną przed wejściem w życie RODO – dyrektywa 95/46/WE i polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. nie przewidywały mechanizmów certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Certyfikacja będzie dokonywana na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie o ochronie danych osobowych i w oparciu o postanowienia umowy zawartej pomiędzy podmiotem certyfikującym, a podmiotem ubiegającym się o certyfikację.

W celu spójnego stosowania we wszystkich państwach członkowskich UE przepisów RODO Europejska Rada Ochrony Danych wydała:

  • Wytyczne 1/2018 w sprawie certyfikacji i określenia kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 rozporządzenia. 
  • Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji podmiotów certyfikujących na podstawie art. 43 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679).  

 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-16
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-15 13:03:12
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 12:33:03