Procedura zatwierdzania kodeksu europejskiego

Co do zasady, procedury zatwierdzania kodeksu krajowego i europejskiego (transgranicznego) są do siebie zbliżone. Niezmiernie ważne jest jednak określenie wprost w projekcie kodeksu, czy kodeks jest jedynie krajowy, czy dotyczyć będzie również przetwarzania danych osobowych w innych państwach członkowskich UE. Kodeks transgraniczny musi spełniać dodatkowe wymagania formalne, np. w kontekście wersji językowych. Jego projekt – odmiennie niż w przypadku kodeksów krajowych – musi zostać również zaopiniowany przez EROD i Komisję Europejską.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 10:07:04
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-07-21 13:39:15