Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Podstawy prawne Schengen

W dniu 14 czerwca 1985 r. w Schengen (Luksemburg) zawarty został układ o stopniowym znoszeniu kontroli granicznej między państwami jego sygnatariuszami (Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami i Francją). Układ ten stał się podstawą konwencji zawartej w dniu 19 czerwca 1990 r., na mocy której utworzony został System Informacyjny Schengen (SIS).

Aktualnymi podstawami prawnymi działania Systemu Informacyjnego drugiej generacji (SIS II) są:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);
  • Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Celem działalności SIS jest pomoc policji i organom celnym w wymianie informacji na temat określonych przepisami kategorii danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen. Wyżej wskazane akty prawne zawierają szczegółowe regulacje dotyczące zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Określają także zakres, w jakim dane mogą być przetwarzane dla realizacji celów wskazanych w rozporządzeniu i decyzji o SIS II.

Ustawą z dnia z 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170 z póź. zm) wdrożono w Polsce przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS. Ustawa ta szczegółowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału Polski w SIS II, w tym obowiązki i uprawnienia polskich organów dotyczące dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:05:54
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-14 13:05:07

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Rada Unii Europejskiej 2007-06-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:26:55
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 2006-12-20
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:26:55
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Dziennik Ustaw 2007-08-24
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:26:55
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 1990-07-19
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:30:30
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 1990-07-09
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 12:30:30