O Komisji Odwoławczej

Komisja Odwoławcza jest komisją WON Europolu, składającą się z jednego przedstawiciela i jednego zastępcy z każdej delegacji krajowej. Członkowie wyznaczani są przez WON Europolu na pięcioletnią kadencję.

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji jej dotyczących, znajdujących się w posiadaniu Europolu. Każda osoba ma również prawo wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie, poprawienie lub usunięcie takich informacji. Jeżeli podejmują Państwo próbę wykonania jednego z tych praw i nie są usatysfakcjonowani odpowiedzią Europolu, można odwołać się od tej decyzji. Komisja Odwoławcza WON Europolu zajmuje się wysłuchiwaniem takich odwołań. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2009-09-15
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-21 09:05:59
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-21 09:44:33