photo
21.03.2022

Wspólna opinia EROD i EIOD o wnioskach dot. przedłużenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

Podczas 62. posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) przyjęta została wspólna opinia EROD i EIOD  w sprawie wniosków Komisji Europejskiej dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania obecnych regulacji dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID -19.  

W opinii przyjęto przedłużenie okresu obowiązywania o kolejnych 12 miesięcy oraz zmiany niektórych przepisów, takich jak rozszerzenie rodzajów testów na COVID - 19 akceptowanych w kontekście podróży na terenie UE. Ponadto w dokumencie wyjaśniono, że zaświadczenia o szczepieniu powinny zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi zaświadczenia, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym je podano.

EROD i EIOD zwracają uwagę na to, że wniosek nie zmienia w sposób istotny istniejących przepisów rozporządzeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Autorzy dokumentu odnieśli się także do poprzedniej opinii, która została przyjęta podczas 47. posiedzenia plenarnego EROD.

Zgodnie z poprzednią wspólną opinią dotyczącą początkowych regulacji w sprawie zaświadczenia COVID, EROD i EIOD przypominają, że przestrzeganie zasad ochrony danych nie stanowi przeszkody w walce z pandemią COVID-19. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność ewentualnego przedłużenia się pandemii, EROD i EIOD wyrażają zrozumienie dla potrzeby przedłużenia okresu stosowania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Należy regularnie oceniać odpowiednie dowody naukowe i stosowane środki dodatkowe, aby zapewnić przestrzeganie ogólnych zasad skuteczności, niezbędności i proporcjonalności.

Brak oceny skutków

EROD i EIOD wyrażają żal z powodu nieprzeprowadzenia przez Komisję oceny skutków. Ponadto rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID przewiduje obowiązek przedstawienia przez Komisję UE Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wpływu rozporządzenia na ułatwianie swobodnego przemieszczania się, praw podstawowych i niedyskryminacji. EROD i EIOD są przekonani, że Komisja powinna załączyć to sprawozdanie do omawianego wniosku.

Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD powiedziała: "Propozycje te mają szczególne znaczenie ze względu na ich istotny wpływ na ochronę praw i wolności osób fizycznych. Wszelkie ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym wymóg przedstawiania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, powinny zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna".

Z kolei Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych dodał: "Musimy stale oceniać, które środki pozostają skuteczne, niezbędne i proporcjonalne w walce z pandemią COVID-19. Zasady ochrony danych powinny być stale wdrażane i stosowane, z należytym uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wpływu na prawa podstawowe”.

Modyfikacja niektórych rodzajów informacji, takich jak wyjaśnienie, że zaświadczenia o szczepieniu mają zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi, lub propozycja, by uczestnicy badań klinicznych nad rozwojem szczepionki COVID-19 kwalifikowali się do otrzymania zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, wydaje się być ograniczona do tego, co jest ściśle niezbędne i nie budzi szczególnych obaw z punktu widzenia ochrony danych. EROD i EIOD przypominają jednak swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym wszelkie zmiany rodzajów informacji mogą wymagać ponownej oceny zagrożeń dla praw podstawowych i jedynie bardziej szczegółowe informacje należące do już zdefiniowanych kategorii danych powinny być dodawane poprzez przyjęcie aktów delegowanych. EROD wraz z EIOD będą nadal zwracać szczególną uwagę na rozwój pandemii COVID-19, a zwłaszcza na wykorzystanie danych osobowych po zakończeniu pandemii.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-03-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-21 12:03:58
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-01 14:17:59