photo
28.03.2022

Każdemu przysługuje prawo do ochrony praw podstawowych, w tym prawo do ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych, prawo do prywatności również i bezpieczeństwa to podstawowe prawa człowieka, które powinny towarzyszyć każdemu z nas, nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) bacznie przygląda się sytuacji uchodźców z Ukrainy.

UODO otrzymując sygnały o nieprawidłowościach związanych z przestrzeganiem podstawowego prawa, jakim jest ochrona danych osobowych i prawo do prywatności, wobec uchodźców z Ukrainy, będzie je szczegółowo analizował.

Należy mieć na uwadze, że przestrzeganie praw podstawowych, spełnianie standardów ochrony danych osobowych, które są przewidziane dla obywateli naszego kraju, powinno dotyczyć wszystkich także uchodźców z Ukrainy. Zasady związane z ochroną danych osobowych nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności każdego człowieka, niezależnie od obywatelstwa.

Wszelkie działania podejmowane na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, powinny odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Niosąc pomoc z myślą o uchodźcach z Ukrainy należy odpowiednio wyważyć ingerowanie w prawa podstawowe.  Dlatego też administratorzy danych chcąc wprowadzać procesy ułatwiające i koordynujące pobyt Ukraińców w Polsce, powinni dokonać oceny czy procesy te pod kątem ochrony danych osobowych nie ingerują w sposób nadmiarowy w prywatność uchodźców oraz czy wynikają z przepisów prawa, czy są z nimi zgodne etc.

Rolą organu nadzorczego w Polsce jest nie tylko monitorowanie i egzekwowanie stosowania RODO,  ale i równie ważne upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o przepisach ogólnego rozporządzenia.  Urząd Ochrony Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, by nieść pomoc osobom fizycznym w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. kontynuując liczne akcje i kampanie edukacyjno-informacyjne. Dlatego też Urząd w związku z  trudną sytuacją spowodowaną atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przygotował specjalny materiał poradnikowy, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Wskazówki te zostały przygotowane w języku ukraińskim i języku angielskim. Urząd uruchomił także specjalny adres e-mail, pod którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, będą mogli uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie – forUkraine@uodo.gov.pl (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00).

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-28
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-30 07:03:10
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-01 14:18:31