photo
02.06.2022

Postępowanie w sprawie Vinted zapowiada bliższą i ściślejszą współpracę między organami ochrony dany

Grupa robocza składająca się z organów nadzorczych z Francji, Holandii, Litwy i Polski, wspierana przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD), rozpatrzyła szereg skarg dotyczących potencjalnych naruszeń ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez Vinted UAB, operatora serwisu sprzedażowego odzieży Vinted.com.

Organy nadzorcze z Francji, Holandii, Litwy i Polski badają kwestie związane m.in. z przejrzystym informowaniem, przechowywaniem danych związanych z wypłatą środków czy realizacją praw osób, których dane dotyczą. Praca koncentruje się również na przetwarzaniu danych osobowych w kontekście przetwarzania danych związanego z blokowaniem kont użytkowników.

W związku z otrzymaniem znacznej liczby skarg dotyczących serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com, prowadzonego przez litewską spółkę Vinted UAB, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności tej strony z przepisami RODO. Po utworzeniu grupy roboczej w jej prace zaangażował się również holenderski organ nadzorczy. Zaangażowanie i ścisła współpraca organów nadzorczych w toczących się postępowaniach w związku z działalnością Vinted UAB, zaowocowały dokumentem roboczym, który jest w trakcie harmonizacji i posłuży do oceny skarg przeciwko Vinted UAB.

Zaangażowanie organów nadzorczych w prace grupy roboczej do spraw Vinted jest przykładem ścisłej współpracy w zakresie egzekwowania prawa – strategicznego priorytetu dla EROD. Członkowie EROD, na spotkaniu, które odbyło się w Wiedniu 27‒28 kwietnia 2022 r., uzgodnili dalsze zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych oraz zróżnicowanie zakresu stosowanych metod współpracy.

Oczekuje się, że praca dedykowanej grupy roboczej do spraw Vinted będzie przykładem bardzo bliskiej współpracy organów nadzorczych, z korzyścią dla osób, których dane dotyczą. Dzięki zaangażowaniu innych organów litewski organ nadzorczy uzyskał wsparcie merytoryczne i zasobami ludzkimi. Organy pracują nieformalnie, aby pomóc litewskiemu organowi nadzorczemu w wydaniu projektów decyzji dotyczącej zarówno zasad, jak i konkretnych przypadków w oficjalnej procedurze One-Stop-Shop. Mając za przykład dedykowaną grupę roboczą do spraw Vinted, EROD zgodziła się na częstsze korzystanie z tej formy współpracy w przyszłości.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-06-02
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-06-01 08:06:35
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-06-06 09:22:16