photo
08.12.2022

EROD przyjęła wiążące decyzje w odniesieniu do Facebooka, Instagrama i WhatsApp

Podczas 72. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 5 grudnia 2022 r., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła trzy wiążące decyzje dotyczące platform Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) – Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.Wiążące decyzje EROD, przyjęte w ramach procedury rozstrzygania sporów z art. 65 RODO, odnoszą się do projektów trzech decyzji irlandzkiego organu nadzorczego jako organu wiodącego w odniesieniu do platform Meta IE.

Irlandzki organ nadzorczy sporządził projekty wspomnianych decyzji w następstwie postępowań skargowych, dotyczących czynności przetwarzania dokonywanych przez  platformy: Facebook, Instagram i WhatsApp. Projekty decyzji dotyczące Facebooka i Instagrama dotyczą w szczególności zgodności z prawem i przejrzystości przetwarzania w związku z reklamą behawioralną. Z kolei projekt decyzji WhatsApp dotyczy w szczególności zgodności z prawem przetwarzania w celu poprawy jakości usług.

Kilka organów nadzorczych zgłosiło sprzeciw wobec projektów decyzji przygotowanych przez irlandzki organ nadzorczy, dotyczących m.in. podstawy prawnej przetwarzania (art. 6 RODO), zasad ochrony danych (art. 5 RODO) oraz stosowania środków naprawczych, w tym administracyjnych kar pieniężnych.

Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie tych sprzeciwów, EROD została wezwana do rozstrzygnięcia sporu między organami nadzorczymi . W wiążących decyzjach EROD rozstrzyga m.in. kwestię, czy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy stanowi odpowiednią podstawę prawną dla reklamy behawioralnej w przypadku Facebooka i Instagrama, a także dla poprawy jakości usług w przypadku WhatsApp.

Irlandzki organ nadzorczy przyjmie trzy ostateczne decyzje krajowe na podstawie wiążących decyzji EROD i z uwzględnieniem zawartej w nich oceny prawnej. Wiążące decyzje EROD zostaną opublikowane na jej stronie internetowej po tym jak wiodący organ powiadomi administratorów o swoich decyzjach krajowych.

Agenda 72. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-08
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-08 12:12:44
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-08 12:29:24