photo
04.05.2022

Organy ochrony danych zadecydowały o ściślejszej współpracy w sprawach strategicznych

Członkowie EROD, na spotkaniu, które odbyło się w Wiedniu 27‒28 kwietnia 2022 r., uzgodnili dalsze zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych oraz zróżnicowanie zakresu stosowanych metod współpracy.

– W ciągu ostatnich czterech lat zainwestowaliśmy wiele zasobów w interpretację i spójne stosowanie RODO, zatwierdzając i przyjmując aż 57 wytycznych i 6 zaleceń. Wzrosło egzekwowanie przepisów przez organy ochrony danych, a łączna wysokość kar pieniężnych na koniec 2021 roku wyniosła 1,55 mld euro – powiedziała Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, podczas spotkania.

Przewodnicząca EROD zwróciła też uwagę, że bardziej niż kiedykolwiek silne i szybkie egzekwowanie przepisów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnej interpretacji RODO. Dlatego, aby nadążać za tym rosnącym obciążeniem pracą i jak najefektywniej wykorzystać możliwości współpracy przewidziane w RODO, co roku określona zostanie pewna liczba spraw transgranicznych o znaczeniu strategicznym, dla których zostanie ustalony plan działania wraz z harmonogramem współpracy.

– Wszyscy członkowie EROD są zobowiązani do ścisłej współpracy, a my koncentrujemy się na praktycznych rozwiązaniach, aby wzmocnić zdolność organów ochrony danych do egzekwowania przepisów – podsumowała Andrea Jelinek.

Podczas spotkania uzgodniono, że grupy organów ochrony danych mogą zdecydować o połączeniu sił w zakresie działań związanych z postępowaniami i egzekwowaniem prawa, a organy ochrony danych mogą dzielić się pracą w ramach tych grup. W razie potrzeby będzie można utworzyć grupę zadaniową EROD.

Ponadto organy ochrony danych zobowiązały się do dalszej wymiany informacji na temat krajowych strategii egzekwowania prawa w celu uzgodnienia rocznych priorytetów w zakresie egzekwowania prawa na poziomie EROD, co może znaleźć odzwierciedlenie w krajowych planach kontroli. Organy ochrony danych mogą przygotować wspólne ramy egzekwowania prawa, w tym wspólne instrumenty kontroli.

Co więcej, EROD podkreśliła znaczenie dalszej harmonizacji krajowych przepisów proceduralnych.

– Sporządzimy wykaz administracyjnych aspektów proceduralnych, które można jeszcze bardziej zharmonizować na szczeblu UE, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ RODO, i podzielimy się tymi informacjami z Komisją Europejską. Pomoże to zniwelować różnice i zapewnić skuteczniejsze stosowanie RODO – podsumowała Andrea Jelinek.

Treść uzgodnionego oświadczenia dostępna jest na stronie EROD (wersja w jęz. angielskim) oraz w załączniku poniżej (wersja w jęz. polskim).

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-05-04
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:12:00
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:33:12

Materiały do pobrania

Pobierz plik Oświadczenie EROD w sprawie współpracy w zakresie egzekwowania prawa
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-12-09 15:30:49
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:30:49